Klankmassage


Bij klankmassage gaat het om een zeer werkzame ontspanningsmethode waarbij na enige behandelingen de oorspronkelijke harmonie, een lichaamsontspanning en een positieve levenshouding bereikt kan worden. In de Klank- Ontspanning kunnen lichaam, geest en ziel de alledaagse stress, verhardingen en blokkades, zorgen en onzekerheid loslaten, waardoor een nieuwe, vrije zekere en stabiele basis voor de ontwikkeling van zelfhelende krachten worden geschapen.

De belangrijkste ervaringskenmerken van klankmassage :
- Klank spreekt het oorspronkelijke vertrouwen in mensen aan. Daardoor wordt snel een diepe ontspanning bereikt.
- In deze ontspanning gebeurt het LOSLATEN van problemen, verkrampingen, spanningen en blokkades. Een nieuwe ordening treedt in, het lichaam kan weer in harmonie komen en zo gezond worden.
- Ieder cel van het lichaam ondergaat daardoor een zachte klankmassage, en vindt zijn oorspronkelijke balans weer.
- In de diepe ontspanning ontstaat door de klankmassage bovendien een nieuw positief en vrij lichaamsbewustzijn.

De klankmassage volgens Peter Hess wordt, met al de hierboven beschreven positieve werkingen, voor ontspanning ingezet. Zij is niet gericht op een concrete behandeling van problemen, maar lost vaak onderliggende oorzaken op.